Aquest projecte està homologat?
No. Es tracta d’una iniciativa privada per a nens i nenes en l’etapa d’escolarització no obligatòria. Està inspirat en les escoles a l’aire lliure homologades del nord d’Europa i tenim cura de seguir uns criteris pedagògics i de qualitat. Creiem que el sistema educatiu actual no respon a les necessitats reals dels infants, i la normativa espanyola no contempla aquest model educatiu. Per tant, ara mateix, no és possible homologar-lo.

Quina és la ratio d’acompanyants/infants?
La ratio és de 1 acompanyant per cada 6 infants.

Els hi costarà adaptar-se al sistema “tradicional” quan arribin a la primaria?
Aquest projecte proveeix als nens d’ocasions, experiències i materials per a practicar certes habilitats que seran necessàries per als nens i nenes que accediran a l’etapa de primària.
Els nombrosos beneficis del contacte diari amb la natura i totes les experiències que hi viuen al seu ritme i sense pressió, afavoreixen moltes capacitats que els hi seran molt útils per futurs aprenentatges: iniciativa i autonomia, imaginació i creativitat, concentració, cooperació i solidaritat, confiança en ells mateixos, millora de la psicomotricitat,

Podem els familiars acompanyar els infants?

Els familiars sempre que vulguin poden acompanyar els infants.

Pel que fa al període d’adaptació, aquest és un procés diferent, personal, únic i ajustat a les necessitats de cada família, sense preses, dates ni condicions. Quan l’infant arriba per primera vegada a El Saüc, mitjançant l’acompanyament d’un adult de referència, aquest explora el lloc, les seues possibilitats i estableix relacions amb altres iguals i els acompanyants adults. Aquest període no està limitat en el temps i durarà més o menys depenent de cada persona, de les seves necessitats, de la seva situació emocional, de la seua seguretat i de les decisions de cada família. Recomanem que els infants es sentin totalment segurs abans de quedar-se sols a l’espai, i l’assistència sigui voluntària i desitjada.